Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP)

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP)

Het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) is het officiële overleg tussen de minister van Justitie en Veiligheid en de vier politievakorganisaties in de politiesector.

Het overleg

Het sectorale overleg vindt plaats sinds 1993 en gaat over arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van iedereen die werkzaam is binnen de Nederlandse politie. Zowel de werkgever (ministerie en korpsleiding) als de 65.000 werknemers van de Nederlandse politie zijn in het orgaan vertegenwoordigd. Daarmee is het een belangrijk instituut voor verschillende besluiten en afspraken, waaronder rechtspositionele besluiten en voorwaarden voor de kwaliteit van de arbeid, zoals veilig en gezond werken. Maar ook voor de CAO-onderhandelingen over loon en toeslagen, en arbeidsvoorwaardelijke afspraken tussen werkgever en werknemers.

CGOP en cao-informatie

Naast overlegorgaan heeft het CGOP ook de functie van informatievoorziener. Voor duizenden politiemensen biedt deze openbare website informatie over besluiten, circulaires, functie-inhoud, cao-afspraken, loopbaanimpulsen en arbeidsrelaties. Medewerkers van de politie kunnen voor vragen over afspraken en besluiten uit het CAO-akkoord en het CGOP-overleg terecht bij de vertegenwoordigers van de politievakorganisaties en van de werkgever.

Openbare Besluitenlijsten

De Openbare Besluitenlijsten van het CGOP, door de bonden en de werkgever vastgesteld in de maandelijkse overlegvergaderingen, worden vanaf juli 2015 op deze site gepubliceerd.

20 Openbare besluitenlijsten

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet