Aansprakelijkheid

Het CGOP heeft de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mocht u desondanks onjuistheden tegenkomen, wilt u dan zo vriendelijk zijn ons dat te melden via cgop@caop.nl.

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie en VenJ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of verband houdende met het gebruik van deze informatie.